Hei

Mitt navn er Bernt Roalkvam. Jeg jobber med design og utvikling av tjenester på digitale flater,

Hva jeg vil oppnå

En gjennomgående designet brukeropplevelse gir brukeren en følelse av kontinuitet og forutsigbarhet. For fysiske objekter kommer dette naturlig fordi en selv bedømmer om en kan ta, føle, løfte eller snu på objektet ut fra tidligere erfaringer.

Digitale objekter krever et likt sett med regler i bunn slik at brukeren etterhvert kan stole på sine egne erfaringer. I mitt arbeid søker jeg å forstå systemene, menneskene, prosessene og hvordan disse påvirker hverandre. Dette gjør det mulig å lage en digital modell som speiler virkeligheten.

Hvor jeg begynner

Det er veldig mange som ønsker seg enda en funksjon. Når jeg setter i gang mitt arbeidet vier jeg hele mitt fokus til å se hva som eksisterer, hvilke funksjoner som er der og om disse er funksjonelle. Det nytter ikke med et nytt sete på en sykkel uten kjede!

Hvem jeg jobber for

Jeg jobber for brukerne og det er her lojaliteten min ligger. Mitt mål er at bruker skal dra nytte av det jeg lager, og at de ikke påføres ekstra arbeid eller skade. Det er skremmende mange tjenester i dag hvor brukerne er produktet. Jeg ønsker av prinsipp å ikke være med på utviklingen av slike systemer. Jeg mener også at tjenester skal være transparente, du får meg med andre ord ikke til å skjule informasjon under en asterisk.

Ønsker du å vite mer eller diskutere design?
Send meg en epost bernt@squircle.no